Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.10-12.20 og 13.00-15.20. Onsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 16.00-17.00. Der er frokost kl 12.30-13.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom aftales kun telefonisk og IKKE via mail.

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Her sidder lægerne ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom, hvis du ønsker lægens råd samt evt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden.

Videokonsultationer

Klinikken  benytter sig nu også af videokonsultation, ds at du kan bestille en tid til dette via “Min Læge app”. Venligst ring til os, så vejleder vi om konsultationen er egnet til video. Tak.

Aflevering af prøver, tidsbestilling, receptfornyelse og udenlandsvaccinationer

I tidsrummet 09.00-14.00 kan du aflevere prøver og sekretariatet modtager tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser. Du kan også tale med sygeplejersken, hvis du har spørgsmål om sygdom eller ønsker vaccinationer ifm udenlandsrejser. Telefonen er lukket ml kl 12.30-13. I tidsrummet  kl 14-16, kan du kontakte os på akut telefonen.

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet “Kontakt klinikken” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen eller sygeplejersken. Ved akutte problemstillinger bedes du ringe. Der kan være 3 dages svartid på mails. Spørgsmål og tidsbestilling vedr. udenlandsvaccinationer foretages kun telefonisk hos sygeplejersken. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.

Sove- og nervemedicin samt stærk smertestillende medicin

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 18. juni 2008 kan ordination og fornyelse af sove- og nervemedicin samt stærk smertestillende medicin ikke finde sted over internettet, men kun ske ved personlig konsultation. Der skal lægges en behandlingsplan idet disse midler kan føre til misbrug og afhængighed.

1813

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan man kontakte akuttelefonen 1813.

Kørekortsfornyelse

Fra 1. juli 2017 er aldersloftet for fornyelse af kørekort afskaffet. Fra den dato er alle kørekort til gruppe 1 motorkøretøjer gyldige i 15 år, medmindre der er helbredsmæssige begrænsninger. Hvis gyldighedstiden er individuelt fastsat skal der fortsat laves en lægeattest. Lægen er forpligtet til i særlige situationer f.eks. hvis føreren anses at være til fare for trafiksikkerheden at udstede kørselsforbud eller påbegynde en kørekortssag, hvor der skal udfyldes en kørekortsattest.